ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 35 (VET CAMP#35) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


ค่าย VET CAMP#35 เปิดรับสมัครแล้วจ้าาา!!!!

          ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 35 ณ เขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2557 จัดโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายการเรียน***

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 2557

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่ 

https://www.mediafire.com/?n1119pgejfje5n9


วิธีการสมัคร
1.  กรอกข้อมูลและตอบคำถามในชุดใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **พร้อมระบุวันที่สะดวกมาสัมภาษณ์ **
2.  แนบ
     2.1 ใบรับรองแพทย์ 
     2.2 สำเนาใบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนของผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.  ใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง (รวมอยู่ในชุดใบสมัคร)  
4.  ส่งใบสมัครมาที่ 

     สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ค่าย Vet camp#35)
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ถนนอังรีดูนังต์  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

5.  หมดเขตรับใบสมัครวันที่  14 กุมภาพันธ์  2557 **** (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
6.  หลังจากส่งใบสมัคร ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 8 มีนาคม 2557 ผู้สมัครต้องลงวันที่สะดวกสัมภาษณ์มาในใบสมัครให้เรียบร้อย
7.  ประกาศผลการรับสมัครวันที่  14  มีนาคม 2557 ที่ www.facebook.com/vetcampcu
8.  ** น้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่ายเป็นเงินจำนวน 1,300บาท (นำเงินสดมาจ่ายให้กับทางพี่สต๊าฟในวัน meeting ก่อนไปค่าย โดยจะนัดทางfacebookและโทรไปแจ้งอีกครั้งสำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกค่ะ)

อย่าลืมบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ แล้วมาเป็นครอบครัวVET CAMP ค่ายในตำนานที่แสนอบอุ่นด้วยกันกับพวกเรา พี่ๆทุกคนรอน้องๆอยู่