สอบตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE)


วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษารอบข้อเขียนตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. จนถึงวันที่ 25 ธ.ค.
วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด และ Nissan ซึ่งจะมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 12 ทุนนักศึกษาจะเรียนที่ มธ.ศูนย์รังสิต 2 ปีแรก และเรียนที่ มธ.ศูนย์พัทยา 2 ปีหลัง
นักเรียนที่สนใจสมัครหลักสูตรนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากwww.me.engr.tu.ac.th/auto-tu หรือ www.tep.engr.tu.ac.th