กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 6


กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 6 ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 ธันวาคม และจะประกาศผลโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 100 โรงเรียนแรก วันที่ 27 ธันวาคม แข่งขันวันที่ 31 มกราคม 2557
เพจ : https://www.facebook.com/UsakaneQuiz
โหลดใบสมัคร :http://www.mediafire.com/view/z0819qfk2z6cqh5/โครงการตอบป_ญหา%2056%20(แก_ไข).pdf