สทศ. ประกาศเลื่อนสอบโอเน็ต ป.6,ม.3 เลี่ยงวันเลือกตั้งเป็น8-9 ก.พ.57

UploadImage

สทศ. ประกาศเลื่อนสอบโอเน็ต ป.6 และม.3 เลี่ยงวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 8-9 ก.พ.2557 ส่วน 7 วิชาสามัญยังสอบ 4-5 ม.ค.57 เหมือนเดิม 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) เผยผลมติที่ประชุมหลังหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มของ ทปอ. ,ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และศูนย์สอบ 18 แห่ง และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ในวันนี้ (25 ธ.ค.) โดยยืนยันวันสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4-5 มกราคม 2557 ตามเดิมและให้เลื่อนจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ประกาศผลวันที่ 19 มีนาคม 2557 และ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากวันที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลวันที่ 19 มีนาคม 2557   
 
อย่างไรก็ตาม สทศ.ขอแนะนำให้ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ รวมทั้งศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ พร้อมติดตามข่าวสารการสอบต่างๆของ สทศ.ได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th