ด่วน! กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะเป็นวันที่ 1 ก.พ.57

       กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะเป็นวันที่ 1 ก.พ.57 ขยับจากกำหนดเดิมวันที่ 2 ก.พ.57 เพราะตรงกับวันเลือกตั้ง เผยปีนี้มีผู้สมัครรับตรงปีการศึกษา 57 กว่า 2.7 หมื่นคนลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 2 พันคนย้ำเป็นเรื่องปกติ
       
       วันนี้ (16ธ.ค. ) ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแทพยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการรับสมัครของ กสพท.ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี มีผู้สมัคร จำนวน 27,047 คน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2,000 คน แต่ถือว่าปกติ ทั้งนี้ กสพท.ขอฝากผู้สมัครทุกคนให้เข้ามาตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและวิชาเฉพาะทางที่จะสอบของตนเอง ทางเว็บไซต์ของ กสพท. http://www9.si.mahido.ac.th และสถาบันที่ร่วมรับตรงด้วยว่าเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่มีชื่อของตนเองให้ติดต่อโดยด่วน ซึ่ง กสพท.ขยายเวลาแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 24ธ.ค. 2556 เวลา 12.00 น. เท่านั้น
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท. ซึ่งเดิมกำหนดเป็นวันที่ 2 ก.พ. 2557 แต่เนื่องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้น กสพท.จึงมีมติให้เลื่อนการสอบวิชาเฉพาะมาเป็นวันที่ 1 ก.พ. 2557 แทน เพื่อจะได้ไม่กระทบกับการเลือกตั้ง อีกทั้ง จากการหารือกับทางสนามสอบต่าง ๆ เห็นว่าการเลื่อนสอบขึ้นมา 1 วันไม่มีปัญหาอะไร หรือกับตัวนักเรียนเองก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเช่นกัน เพราะการสอบวิชาเฉพาะจะเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แลการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ซึ่งไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของนักเรียนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ กสพท.อยากให้นักเรียนติดตามข่าวสารของ กสพท.ทางเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจจะการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เรียบเรียง Manager.co.th