ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21 ม.เกษตร


มาแล้ว.....ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 21 (CYC#21) จัดโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนซึ่งในครั้งนี้เราจะไปจัดทำค่ายที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2557

เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ มาร่วมกันสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ 

ด่วน!!! รับจำนวน 25 คน

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2556 นี้เท่านั้น

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 
พี่วิน 083-645-6525 www.facebook.com/jinradate.songsaeng 
และ พี่แม็ก 088-971-5300www.facebook.com/pugrapee.max