รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 57 รับสมัคร 1-26 พฤศจิกายนนี้

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี ระบบมหิดลรับตรง
ปีการศึกษา 2557เปิดรับสมัคร 1-26 พฤศจิกายน 2556

ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น และได้กำหนดประเภทการรับของระบบมหิดลรับตรงไว้ 5 โครงการ ดังนี้
1โครงการวิทยาเขต
2 โครงการพื้นที่
3 โครงการพิเศษ
4 โครงการโอลิมปิกวิชาการ
5โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.html