รับตรงและโควตา ม.นเรศวร ปี 2557 รับสมัคร 1-20 พฤศจิกายนนี้

  •  
ระเบียบการโควตา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ได้จัดสรรจำนวนรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับสมัคร 1-20 พฤศจิกายน

หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.admission.nu.ac.th/