สมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) 1 – 15 พฤศจิกายน 56

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6)
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ผ่านทางเว็บไซต์

ปล. น้อง ม.6 ไม่ต้องสมัครนะครับเพราะโรงเรียนจัดการให้แล้ว  คนที่จะสมัครนี้จะเป็นน้องๆ ปวช กศน หรือเด็กที่เรียนจากต่างประเทศ