ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3พระจอมฯ

(9 พ.ย.) ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นั้น
10239_20120808p1
       
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องจากมีอาการประชวร คณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับในโรงพยาบาล และงดราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง
จึงขอประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ออกไป ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ จะเป็นวันเวลาใด มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศกำหนดการให้ทราบต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี