รับตรง รอบยื่นคะแนน โครงการ TEP&TEPE ม.ธรรมศาสตร์ 57

 
กำหนดการการรับสมัครรอบยื่นคะแนน (ครั้งที่ 1) โครงการ TEP&TEPE
 
               คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (TEP&TEPE) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครรอบยื่นคะแนนเพื่อสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 28 ต.ค. – 29 พ.ย. 2556 ที่www.tep.engr.tu.ac.th สอบถามโทร. 0 2564 3001 ถึง 9 ต่อ 3256 หรือ 0 2564 3018