รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT บางมด 2557


รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี 
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2556 ถึง 20 มกราคม 2557


หมายเหตุ :
  • การสมัครโครงการนี้ผู้สมัครต้องใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา) ในการสมัคร ขอให้ผู้สมัครใช้ผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้เท่านั้น โปรดหลีกเลี่ยงการคำนวณผลการเรียนเอง เนื่องจากมีโอกาสผิดพลาดสูง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม จะเปิดรับนักศึกษาและประกาศจำนวนรับของแต่ละสาขาวิชาอีกครั้ง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556