รับตรง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 เริ่มรับสมัคร 8 ตุลาคมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ ได้แก่ โควตาทุนเพชรสุนันทา , โควตาความสามารถวิชาการ และ โครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 7 ตค ถึง 6 ธค 2556

รายะละเอียดเพิ่มเติม  http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)