เปิดบ้าน BMIR โครงการควบปริญญาตรี-โท คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 
เปิดบ้าน BMIR โครงการควบปริญญาตรี-โท คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับ 'BMIR The Republic' Open House 2013
สมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ลงทะเบียนล่วงหน้า มีของที่ระลึกสุดพิเศษ เก๋และไม่เหมือนใครมอบให้

BMIR The Republic Open House 2013
Faculty of Political Science, Thammasat University. 

-> Pre-Register Online
October 16-31, 2013 via
https://docs.google.com/forms/d/1s3FWvGpLU6QIvVov9Pwiww6dQtucC7WsjGoJrofJ6l4/viewform

-> Venue
Thammasat University, Tha Prachan Campus

-> Date/Time
November 9th, 2013 from 9 AM - 4 PM

Share this news to your friends, brothers or sisters.
All new OPEN HOUSE is begin here in BMIR.
The ideal republic of education is now open.
 
We're welcome all Thai and overseas students for this event.