รับตรง โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ปี 57

ประกาศการรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เปิดรับสมัครถึง 4 ธันวาคม 2556

        ระเบียบการ คลิกที่นี่ 
        ใบสมัคร คลิกที่นี่ 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๖๕ และ ๐๘-๙๓๗๒-๔๘๗๐