รับตรง 2 โครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 57

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ในโครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และ โครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

  รับตรง ภาคปกติ โครงการทายาทธุรกิจ ปี 2557 [03 ต.ค. 2556]
  รับตรง ภาคปกติ โครงการ สอวน. ปี 2557 [03 ต.ค. 2556]