รับตรงเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลาปากร 57


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
สมัครออนไลน์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http:/www:foodtech.eng.su.ac.th