ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ

ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2256 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือE-mail: geologycamp11th@gmail.com, www.facebook.com/geologycamp

หรือ โทร. 086-1341125(พี่แชมป์โลก), 082-7538969(พี่สโนวไวท์), 087-2746460(พี่พีร์แคมเบรียน)
ป.ล. ช่องทางการส่งใบสมัคร
  • ไปรษณีย์ ส่งมาที่  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
  (นับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556)
  • อีเมลล์ แสกนใบสมัครส่งมาที่ E-mail: geologycamp11th@gmail.com(ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556)