รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 57


UploadImage
 


การรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เกรด 2.00 ขึ้นไป สายวิทย์ทุกสาขา

***สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ย. 2556


กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก


โครงการรับตรง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสร์การเดินเรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการขนส่งทางทะเล   

โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

การกรอกใบสมัครสอบ
1. กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัคร   คลิกที่นี่!!
หมายเหตุ : เนื่องจากระบบการ upload ไฟล์รูปภาพมีปัญหา จึงให้ติดรูปภาพที่ใบสมัครด้านมุมบนขวาแทนคะ
2. พิมพ์ใบชำระค่าสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
3. พิมพ์ใบบันทึกคะแนนทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ (สำหรับผู้สมัคร M02 และ M03) คลิกที่นี่!!
4. ใบตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้สมัคร M02 และ M03) คลิกที่นี่!!
5. หนังสือรับรองการเป็นบุตรโครงการลูกหลานชาวเรือ คลิกที่นี่!!
6. หนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก คลิกที่นี่!!

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร เฉพาะโครงการช้างเผือก
ที่อยู่ สำหรับส่งเอกสาร
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://imc.src.ku.ac.th/reg2557/