ระเบียบการ รับตรง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ ได้แก่ โควตาทุนเพชรสุนันทา , โควตาความสามารถวิชาการ และ โครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 7 ตค ถึง 6 ธค 2556

ระเบียบการ  http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2557