Zygote Camp#6 ม.เกษตรศาสตร์


     ขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ หรือมีความสนใจอยากศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์มาเข้าร่วม "ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ตอนวิทยา อ้าซ่า อาเซียน" น้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย และยังได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อจากพี่ๆคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อีกด้วย

รับสมัคร
วันนี้-30 กันยายน 2556
ประกาศผล
11 ตุลาคม 2556
วันที่จัดค่าย
25-27 ตุลาคม 2556
ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม