YPSC ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7


     สำหรับน้องม.ปลายที่มีความสนใจในรัฐศาสตร์ พี่ๆนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆมาเข้าร่วม "ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 ตอนเพศชายขอบ กรอบการเมือง" น้องๆจะได้รับประสบการณ์สุดแสนจะประทับใจ อีกทั้งยังได้ความรู้ความสนุกตลอด 4 วัน 3 คืนอีกด้ว
ย ...ติดตามข่าวสาวการรับสมัครอย่าให้พลาด! เพราะรับแค่ 60 คนเท่านั้น
รับสมัคร
4 พฤศจิกายน 2556-31 มกราคม 2557
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556
ประกาศผล
28 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่จัดค่าย
20-23 มีนาคม 2557
ติดตามข่าวสารการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม