ปฏิทินรับตรง สถาบันการบินพลเรือน สูตรวิชาภาคพื้น 2557
UploadImage

ปฏิทินกำหนดการสมัครสอบและวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557


สำหรับน้องๆ ม.6 ปวช.ช่าง ปวส.ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้สนใจที่จะมาศึกษาเรียนต่อสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 272 - 5741 - 4 ต่อ 261 , 230 , 311 และ 02- 272 – 5288

UploadImage