NONTRI CAMP#10 ค่ายเปิดรั้วนนทรี KU.KPS

ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายมาร่วมเปิดประสบการณ์และค้นหาตัวเอง  คณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 16-20 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครถึง 13 กันยายนนี้ จำนวนจำกัด