ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่10 (TUYEC10)

ค่ายเยาวชเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่ 10  24-27 ตุลาคม 2556
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบกับ กินกรรมต่างๆมากมาย
รับสมัครถึงวันที่ 20 กันยายน 2556

Fanpage: https://www.facebook.com/TUYEC10

ดาวโหลดใบสมัคร
Link : http://files.unigang.com/pic/2/2862.pdf