เกณฑ์คัดเลือก รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2557

เห็นน้องๆ ถามกันมาเยอะขึ้นเรื่อง รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑) เกณฑ์นั้นยังเหมือนเดิมกับปีที่แล้วครับ
๒) ใช้คะแนนสอบ GAT, PAT รอบธันวาม 56 ( 1/2557)
๓) ยังคงรับแยกวิทย์ ศิลป์ เหมือนเดิม แต่จำนวนอาจารย์เปลี่ยนไปบ้าง
๔) จะเริ่มรับสมัครประมาณปลายปีนี้ ถึงต้นปีหน้าครับ (โปรดติดตามต่อไปก่อนนะครับ)
๕) ถ้าสมัครรับตรงของบัญชีแล้ว จะไม่สามารถสมัครรับตรง 4 อันดับของจุฬาฯ ได้
๖) สำหรับภาควิชาสถิติ ยังคงแยกรับระหว่าง สถิติ ประกันภัย และ IT เหมือนเดิมครับ
๗) โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากคณะและมหาวิทยาลัยครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/CBSChula

ขอบคุณ unigang