I-Bot Camp 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

 
รับสมัครน้องระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ วุฒิเทียบเท่า เข้ามาสร้างสรรค์หุ่นยนต์กับพี่ๆวิศวะลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 

รับรองถึงความมันส์ ความสนุก ความเป็นกันเองตามสไตล์วิศวะลาดกระบังในค่ายได้เลยจ้า
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/ibotcamp
Download ใบสมัครได้ที่
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17020874/ใบสมัคร%20ibot6.zip