ค่าย สานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 10 ม.ขอนแก่น

สานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 10  ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครถึง 14 กันยายน 2556 น้องๆจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย แนะแนวจากพี่ คณะศึกษาศาสตร์ 10 สาขาวิชา ,งานวัดคุณครู , กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรอน้องๆอยู่ 

เว็บไซต์หลัก http://ed-sanfun.com/index.html