รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรฯ 2557UploadImage

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า


- เป็นผู้ที่มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย เเละโขน หรือ ความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- ใช้คะเเนน GAT,PAT

กำหนดการ
รับสมัคร                                                              11-15 พฤษจิกายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ                   6 ธันวาคม 2556
ทดสอบความสามารถ                                                 10 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                           21 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                                                           28 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                    7 มีนาคม 2557
รายงานตัว                                                           17-21 มีนาคม 2557

ค่าสมัคร 500 บาท


ที่มา :http://www.sa.ku.ac.th/เอกสารประกอบข่าว :