สอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากร 2557"สอบตรง สถาปัตย์-ศิลปากร 57"


กำหนดการ โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2557

รับสมัคร : 19 ส.ค. 2556-30 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน : 12-13 ต.ค. 2556

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 พ.ย. 2556
สอบสัมภาษณ์ ( เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน ) : 23 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง : 2 ธ.ค. 2556
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียน นศ. : 6 ธ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 13 ธ.ค. 2556


สอบถามรายละเอียด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2221-5877, 0-2221-8572
โทรสาร : 0-2221-8837 


FB สอบตรงสถาปัตย์ศิลปากร 57 : https://www.facebook.com/pages/สถาปัตย์ศิลปากร-รับตรง-2557/455596944538218?fref=pb&hc_location=profile_browser