รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2557

 

คณะวิจิตรศิลป์รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดรับสมัคร  11 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร :
0000ใบสมัคร โครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะไทย ประจำปีการศึกษา 2557 DOC PDF
0000ใบสมัคร โครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 DOC  | PDF