ค่าย Born to be a pharmacist มศว ครั้งที่ 13 เปิดรับสมัครแล้ว


รายละเอียดกิจกรรมค่าย Born to be a pharmacist ครั้งที่ 13 

รายละเอียดของค่าย               
โครงการค่าย Born to be a pharmacist ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   
         
รับสมัครจำนวน 100 คน               
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 450 บาท 

รายละเอียดการรับสมัคร
 1. ให้น้องดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ 

2. ส่งใบสมัครมาภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

3. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ทางหน้าwww.facebook.com/borncamp.13.swu


 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นสภ. กัลยกร กู้กิจมั่น    085-0641748                                                   
นสภ. ณัฐมา อินทนู      080-0813343