งานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาแบบทีม ทีมละ 3 คน
ในงานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556


รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน   10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน     5,000  บาท
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 – 10 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน    1,000   บาท
 

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

ใบสมัคร :
http://www.mediafire.com/download/740bg1zdjgsn60t/ใบสมัคร.pdf

รายละเอียด :
http://www.mediafire.com/download/tqaeq3benkdn865/รายละเอียด.pdf

กำหนดการ : 
http://www.mediafire.com/download/i6nbvka0nl3huh2/กำหนดการ.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
medtuvicharkarn9@hotmail.com หรือ http://www.facebook.com/medtuvcharkarn