สตช.ประกาศรับม.6-ปวช.เรียนนายสิบตำรวจ1,593คน

UploadImage

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งการรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2556  การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2556 ในสังกัด บช.ศ., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9 และบช.ตชด.


 

 
 ในปี 2556 นี้เปิดรับจำนวน 1,593 อัตรา
 
ทำการสอบวันที่ 1 กันยายน 2556 
 
 
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
 
www.rcm.edupol.org