ค่าย Junior Programmer Camp มจธ.


UploadImage

โครงการค่ายสานฝันน้อง ม. ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ หรือ Junior Programmers Camp จัดโดยคณะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และแนวคิดในการเรียนต่อในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต อนึ่งโครงการนี้ได้เพิ่มพูนทักษะการทำงานและสานสัมพันธ์ การปรับตัว การร่วมมือร่วมในการร่วมกิจกรรม ระหว่างพี่น้อง โดยจะเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมุ่งเน้นไปที่น้องๆ ม.5-6 ของ รร. ต่างๆ ทั่วประเทศ

คุณสมบัตืผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
2. มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน)
3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
4. สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดไว้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่
5. สามารถพักค้างแรมตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ได้

กำหนดการค่าย
เริ่มเปิดรับสมัครเข้าค่ายผ่านทางหน้าเว็บตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปิดรับสมัคร 5 กรกฏาคม 2556
ประกาศผล 8 กรกฏาคม 2556
ยืนยันและโอนเงินวันที่ 9-13 กรกฏาคม 2556
วันจัดค่าย 20-23 กรกฏาคม 2556

สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่