ค่ายอยากเป็นหมอฟัน Dent Camp

ประกาศสำหรับน้องๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอฟัน

มาค้นหาตัวเอง ทำกิจกรรม เติมเต็มประสบการณ์ใน

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน Dent Camp CMU 17thวันที่ 6 - 8 กันยายน 2556

เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.4 - ม.6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วรีบส่งใบสมัครก่อนวันที่ 2 ก.ค.

http://www.facebook.com/DentCampCmu17
                         ขอบคุณ     dek-d.com