ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

มาแล้วจ้าระเบียบการ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557   เปิดรับเกือบทุกคณะเลย เช่น พยาบาล วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิศวะ  บริหารการบิน  การท่องเที่ยว บัญชี มนุษย์จีน เคมี กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และคณะอื่น ๆ อีกมากมายจ้า เข้ามาชมระเบียบการกันได้เลย

แต่คณะแพทย์ไม่เปิดรับในรอบนี้ สงสัยคงจะเปิดรับภายหลัง ปีก่อนใช้ GAT PAT1,PAT2  และ GPAX นะครับต้องทำให้เกิน 150 คะแนนด้วย