'มธ.-รพ.บำรุงราษฏร์'ร่วมจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

UploadImage

ธรรมศาสตร์จับมือโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์จัดการศึกษาด้านแพทยศาสตร์นานาชาติ โดยจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศรองรับอาเซียน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (เอ็มโอยู) ในการจัดการศึกษาด้านแพทยศาสตร์นานาชาติ โดยมี รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รักษาการคณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ศ.สมคิด เลิศไพฑรูย์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศ.นพ.สิน อนุราษฏร์ ผอ.ด้านการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ทั้งนี้ความร่วมดังกล่าวมีภารกิจหลักคือจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศรองรับอาเซียน  เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนแพทยศาสตร์นานาชาติ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นกรอบความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัย การจัดบรรยาย ประชุมวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง