ปฎิทินรับตรง แพทยศาสตร์,ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 56การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
 โครงการ MDX., MD02., และ DTX   เปิดรับสมัคร 15-29 ก.ค.56

ระเบียบการยังไม่ออกนะครับ
ตัวอย่าง ระเบียบการปีก่อนโครงการ MDX และ MD02  ระเบียบการ DTX
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://home.kku.ac.th/admismd/