ต้องรู้! ข้อมูลการเปิดAC-7อาชีพเสรี- คุณภาพการศึกษาและผลกระทบ


 
ข้อมูลการเปิดประชาคมอาเซียน, 7อาชีพที่ทำงานได้เสรีใน 10 ประเทศอาเซียน คุณภาพการศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้น
   
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
กฎบัตรและความร่วมมือของกลุ่มอาเซียน AEC
 
UploadImage
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการเปิด AEC ในปี 2558
UploadImage
 
 
 
 
UploadImage
 
 
UploadImage  
 
 
การศึกษาของประชากรแต่ละประเทศ
UploadImage
 
 
UploadImage
 

 Top 10 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับ ASEAN 

UploadImage
 
อันดับการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศใน ASEAN
 
UploadImage
 
 
7 สาขาวิชาชีพที่เคลื่อนย้ายได้เมื่อเปิด AEC
 
UploadImage
 
 
 
 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ