งานเภสัชวิชาการ และค่ายหมอยา 56 ม.ศิลปากร


UploadImage


        มาเรียนรู้ มาสนุก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ เภสัชฯ ศิลปากร ในงานเภสัชวิชาการ 2556  ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 56 ณคณะเภสัชศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐมภายในงานพบกับการบรรยายในหัวข้อ เภสัชกรรม กับ AEC และ กินอย่างไร ให้อ่อนวัย สดใส ไรโรค นิทรรศการบทบาทวิชาชีพเภสัช นิทรรศการความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยครบรอบ 100 ปี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้ง ค่ายหมอยา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม


    สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายหมอยา" คุณสมบัติ คือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4-ม.6 สายวิทย์-คณิต มีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอยามาก่อน รับสมัครถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2556 นี้น้อง ๆ ที่สนใจสามารถเขียนใบสมัคร เตรียมเอกสารครบถ้วน และสมัครมาทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองจดหมายว่า

"สมัครโครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 11"จ่าหน้าซอง ถึง
คุณวารุณี ดอกไม้งาม
สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พี่นิ่ม 086-8912532
พี่ภัสส์ 088-8600933
พี่ฟ้า 081-7513223
หรือทางเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th และhttps://www.facebook.com/pharmcamp2556