เปิดคัดผลงานภาพยนตร์นร.มัธยม รับทุนร่วมเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียที่ญี่ปุ่น


 • UploadImage
 •  
 • สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประกาศการคัดเลือกผลงานภาพยนตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อรับทุนเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก 2.0 (JENESYS2.0)

โดยเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเอเชีย สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของตนกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ สะท้อนความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในบรรดาเยาวชน แต่ละประเทศ ซึ่งกำลังจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผลงานของนักเรียนจำนวน 3 เรื่องจะถูกคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ร่วมกับผลงานจากเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆในเอเชีย

1. ระเบียบการสมัคร

 1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
  2. สามารถเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ตลอดโครงการ
  3. ผู้ส่งผลงานสามารถมีชื่อปรากฏในผลงานที่เข้าร่วมประกวดได้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น
  4. ผู้ที่เคยเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานตัวเองเข้าร่วมในปีนี้ได้อีก
 2. หัวข้อและผลงาน
  1. ภาพยนตร์ต้องนำเสนอในหัวข้อเรื่อง “รังแก” (มีจุดประสงค์ให้ผู้สมัครสร้างผลงานโดยนำเสนอเรื่องราวภายใต้หัวข้อ “รังแก” ไม่เพียงแต่เฉพาะเพื่อนมนุษย์เท่านั้น แต่รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ หรือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจซึ่งนำไปสู่การ “รังแก” เช่น นำเสนอความคิดว่า ทำไมเราถึงต้องทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่า เราจะยับยั้งการรังแกผู้อื่นอย่างไร เป็นต้น)
  2. ใช้กล้องวีดีโอในการถ่ายทำได้ทุกประเภท
  3. ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวมเครดิต)
  4. ไม่อนุญาตให้ใส่คำบรรยายใดๆ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย ลงในภาพยนตร์ (สามารถใช้เสียงบทสนทนาได้)
  5. การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ DVD (โดยแผ่น DVD จะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้) หรือ ไฟล์ .mpeg4, .mpeg, หรือ .mov
  6. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยว และ กลุ่ม (โดยต้องระบุชื่อตัวแทนกลุ่ม ที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 อย่างชัดเจน)
  7. ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

2. วิธีการสมัคร

 1. เจ้าของผลงานที่ประสงค์จะส่งผลงานท่านสามารถเข้าไปกรอกไปสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาพิมพ์เอกสาร (ใบสมัครฉบับสั้น) แนบมากับผลงาน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ ท่านสามารถเขียนรายละเอียดลงในเอกสารแทนได้
 2. ส่งผลงานและเอกสารแนบเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการมาที่ มูลนิธิหนังไทย ตู้ ปณ.6 ปณจ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม ศกนี้ (โดยกรณีของการส่งทางไปรษณีย์ทีมงานจะดูตราปั๊มไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 3. การประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ในงานประกาศรางวัลของเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 17 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 4. เจ้าของผลงานกรุณาติดชื่อตัวเอง และชื่อผลงานลงบนกล่องผลงานที่สมัครด้วย
 5. ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เล่าเรื่อง กรุณาแนบบทภาพยนตร์ต้นฉบับมากับใบสมัครด้วย
 6. ในกรณีที่ภาพยนตร์มีผู้แสดง ไม่กำหนดอายุผู้แสดง
 7. ในกรณีที่ใช้เพลง หรือ ดนตรีประกอบ ให้พยายามใช้เพลงต้นฉบับ
 8. ในกรณีที่ใช้เพลงของศิลปินท่านอื่น จะต้องระบุชื่อเพลง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อนักร้อง เจ้าของลิขสิทธิ์ ลงในใบสมัคร และในเครดิตหนังตอนจบ อย่างชัดเจน

3. เกณฑ์การตัดสิน

 • เกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อหา กลวิธีการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวซับซ้อน หรือ เทคนิคตระการตา สามารถเป็นหนังที่เรียบง่ายแต่แสดงออกให้เห็นถึงตัวตนของเจ้าของผลงานมากที่สุด หรือ แสดงความคิดเห็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ก็ได้

4. เงื่อนไขในการประกวด

 1. การประกวดในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น 9 คน
 2. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 9 คน จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของ การทำวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปกลับ (ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น) ค่าอาหาร และค่าที่พัก ระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport หรือ ค่าซื้อของ)
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือ ทำการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 5. ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 6. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการ ประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

5. ลิขสิทธิ์

 • ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถใช้ได้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
 • เนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากเกิดกรณีการฟ้องร้องขึ้น ผู้ส่งผลงานนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง

6. ติดต่อสอบถาม

 • สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-3000

 • มูลนิธิหนังไทย
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-800-2716 หรือ 084-914-6950
 • E-mail: thaifilmfoundation@gmail.com

 • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com