ปฏิทินรับตรง 17จังหวัดและโควตาทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 2557UploadImage


กำหนดการ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ และ ระบบรับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 4 ตุลาคม 2556
3สอบข้อเขียนวันที่ 24 ตุลาคม 2556
4สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์รับตรงทั่วประเทศ
ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)วันที่ 16 กันยายน - วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
3สอบข้อเขียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
4สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2556
6ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 3 มกราคม 2557
7สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


***** หมายเหตุ : ตอนนี้ระเบียบการตัวเต็มยังไม่ออกครับ ถ้ามีการ Update ระเบียบการจะทำการลงข่าวแจ้งให้ทราบครับ....


ที่มา : http://www.admission.mfu.ac.th/index.html