เส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 11 หรือ Vet Camp11มาแล้วครับน้องๆ !!!!!!!  "ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 11" (Vet Camp#11)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2556 นะครับ ( ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
ประกาศผล วันที่ 8 กรกฏาคม 2556

กิจกกรรมเริ่มวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2556

สอบถามเพิ่มเติม โทร : พี่กันต์ 087-4406977 พี่อัจ 081-8658533
พี่ชมพู่ 089-6238817 พี่โบว์ลิ่ง 084-9567997