ค่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ลาดกระบัง


ค่ายFood Time จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/pages/Food-Time-1/141045056082532