รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสิ้นสุดการรับสมัคร 10 พ.ค. 56 (ยื่นสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พ.ค. 56 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ 14 พ.ค. 56
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.comp.flas.kps.ku.ac.th/doc/Program56.pdf
หลักฐานการสมัคร :
http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/images/news/nisit/1_290313.pdf