รักแรกพบ สนภท 56 ที่จุฬาฯ


น้องๆที่เพิ่ง Admission ติดคณะเภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ งานนี้เป็นงานที่จะรวบรวมน้องๆจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศไทยมาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพค่ะ
งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม นี่เป็น page ของงานนี้ค่ะ