อินเดียเปิดรับนศ.ต่างประเทศไปเรียนอุดมศึกษา มีทุนให้UploadImage

ประเทศอินเดียรับสมัครนักศึกษาต่างประเทศไปศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2013 – 2014

 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้แจ้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาของอินเดีย ในปีการศึกษา 2013 – 2014

หลักสูตรที่เปิดรับ

โดยเปิดรับในหลักสูตร Direct Admission of Students Abroad (DASA) Scheme ของกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม และหรือการวางแผน ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาการจัดการ ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institutes of Technology : NITs) สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอินเดีย (Indian Institutes of Information Technology : IIITs) และสถาบันเงินทุนส่วนกลางเก่าแก่ที่สุดอื่นๆ ซึ่งกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอินเดียได้มอบความไว้วางใจแก่องค์การ DASA ให้รับนักศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2013-2014 เข้าศึกษาใน National Institution of Technology Karnataka, Surathkal
       
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2556

และระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ในหลักสูตรต่าง ๆ จะมีทุนการศึกษามอบให้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dasanit.org