โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน 2556
UploadImage

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติทั่วไป
- สัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 – 2555
(จบปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2556)
- ไม่เป็นนักเรียนที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําปีการศึกษา 2556 ในทุกโครงการฯ
- GPAX ตามแต่ลพสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- มีคะเเนน O-NET , GAT , PAT

กำหนดการ
รับสมัคร                                                   16 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สอบสัมภาษณ์                                           28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรมการคิดคะแนนในการคัดเลือก ได้จาก http://www.cuas.or.th  หรือ download ที่นี่
และจะต้อง Print Screen หน้าจอคะแนนแนบมากับใบสมัคร (ดูขั้นตอนการ Print Screen)
  
ขั้นตอนการสมัคร อ่านรายละเอียด  
หลักฐานประกอบการสมัคร อ่านรายละเอียด   

ค่าสมัคร 300 บาท


ที่มา : http://quota.psd.kps.ku.ac.th/directquota-add/index.php


เอกสารประกอบข่าว :