มศว.รับตรง ' 57


   และในปีนี้จะเปิดรับทั้งหมด 14 คณะ ดังต่อไปนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะพลศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม โดยคาดว่าระเบียบการจะขึ้นหน้าเว็บภายในวันที่ 27 พ.ค.56 นี้"
เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! กำหนดการสอบตรง มศว 57 (ครบทุกคณะ)
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก 
www.facebook.com/prswu
         
กำหนดการรายละเอียด
28 พ.ค.56 - 23 ก.ค.56รับสมัครทาง http://admission.swu.ac.th/
21 ก.ย.56 - 22 ก.ย.56สอบข้อเขียน
12 พ.ย.56ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน
23 - 24 พ.ย.56สอบสัมภาษณ์
20 ธ.ค.56ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

            ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่ทาง "ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"  หลังจากนี้ก็รออ่านระเบียบการตัวเต็มที่จะออกมาในวันที่ 27 พ.ค.56 นี้